Όροι χρήσης και Πολιτική Δεδομένων

Στην Chic and Beauty σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με τον ευρωπαικό κανονισμό που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαϊου 2018, γνωστό και ως GDPR.

Κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας chicandbeauty.gr δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο, το οποίο θα ονομάσουμε για συντομία «Πολιτική δεδομένων», και ότι έχετε συμφωνήσει με αυτό.

Σε ποια σημεία συλλέγουμε δεδομένα σας;

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται αφού προηγουμένως έχετε εγγράφως συναινέσει για αυτό. H Chic and Beauty δεν μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους.

Τα σημεία στα οποία γίνεται η συλλογή των δεδομένων σας είναι:

  • Κατά την εγγραφή σας, ως χρήστες ή πελάτες μας, για τη χρήση υπηρεσιών μας.
  • Κατά την εγγραφή σας για τη λήψη των ενημερωτικών μας e-mail, sms, viber
  • Κατά την επικοινωνία σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μας.
Ποια στοιχεία συλλέγουμε από εσάς;

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να ζητήσουμε νομίμως από εσάς κατά τη χήση της ιστοσελίδας μας chicandbeauty.gr είναι το όνομα και το επίθετό σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας καθώς και το ενδιαφέρον σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες που εμείς μπορούμε να παρέχουμε σε εσάς.

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στέλνοντάς σας ενημερωτικά email, sms, viber, email, με πληροφορίες που αφορούν νέα της Chic and Beauty καθώς και τρέχουσες προσφορές μας. Η αποστολή όλων των παραπάνω γίνεται μέχρι τη στιγμή που τυχόν θα αποφασίσετε να διαγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών.Για να συμβεί αυτό ακολουθήστε τον σύνδεσμο διαγραφής (unsubscribe) στα e-mails ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5777457.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
  • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Έχετε δικαίωμα να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα (διόρθωση, συμπλήρωση).
  • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας για λήψη ενημερώσεων.
  • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα έχουμε υποχρέωση να τα διατηρήσουμε για κάποια χρονική περίοδο επειδή τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεών μας απεναντί σας ή λόγω νομικών απαιτήσεων.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σας καλέστε μας στο 210-5777457.

Διατήρηση πληροφοριών.

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας στη βάση μας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Για λόγους ασφαλείας ή άλλους νομικούς λόγους θα χρειαστεί να διατηρήσουμε κάποια στοιχεία σας και μετά τη διαγραφή τους. Για την οριστική διαγραφή των στοιχείων αυτών επικοινωνήστε με το 210-5777457.

Ασφάλεια

Η Chic and Beauty αναλαμβάνει την ευθύνη να αποθηκεύσει, να διατηρήσει και να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Chic and Beauty εγγυάται επίσης τη συμμόρφωση των συνεργατών της για την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται να μην τα διατηρήσει ή επεξεργαστεί μετά το αίτημα διαγραφής τους εκτός εάν αυτό αντιτίθεται σε ισχύουσα νομοθεσία.